Mầu xanh Đồi Cao

      Không biết từ bao giờ
mà khu
Đi cao ca chúng tôi
rất nhiều cây cổ thụ,
 Phải nói rằng người xưa Quy hoạch cho mảnh đất này rất khéo đưa thiên
nhiên vào gần gũi với con người, những con đường chúng tôi đi hai bên đều có những
rặng cây Long não thân to một người ôm không hết, bốn mùa xanh lá, mỗi khu đều có
những loại cây đặc thù riêng: khu Văn hoá là những cây Gạo về mùa xuân các cây Gạo
nở hoa đỏ ối, khu bệnh viện có nhiều cây Báng súng thân ch
ắc khoẻ lá to như cái quạt, khu Y tế có các cây Soài Muỗn
rất sai quả mà hồi bé chúng tôi hay dùng súng cao su bắn quả để chia nhau ăn rất
ngon lành, khu Toà án là những cây Phượng c
vào hè hoa nở đỏ cả vùng, khu rạp chiếu phim có hai rạng
D
ừa thẳng tắp toàn
là loại Dừa Lửa quả sai đỏ chín như cánh dán, khu Lương thực rất nhiều cây sấu
già cành lá xum sê… ngay cả khu trường cấp 1,2 Sông Đà của tôi cũng có cả một
rạng muồng to cao suốt ngày rì rào đón gió. Cả khu đồi cao đi đâu cũng thấy một
mầu xanh, mầu xanh của cây in trên mầu xanh của núi…  Ôi tôi nh
ớ màu
xanh ngày nào quá. K10

Advertisements