Hoa Tây Bắc

Bạn về sống giữa thủ đô
Có nhớ  chăng mùa hoa Tây Bắc ?
Bạn xa rồi tôi vẫn còn ở lại
Hoa ban, hoa trẩu năm đều  nở
Mùa hoa trổ bạn có nhớ không ?
Xanh thẳm núi rừng
Trắng muốt lưng trời
Những cánh hoa ban đầu hé nở
Bạn có nhớ mình đã hái tặng ai không ?
Ký ức tuổi thơ sao thế chứ ?
Cứ dày lên mãi sau mỗi cánh hoa khô !
                                                TKT