Dòng sông Đà

Sông Đà hay còn gọi là sông Bờ hoặc Đài Giang, là phụ lưu lớn nhất sông Hồng.
Sông bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam-Trung Quốc chảy theo hướng tây bắc-đông nam và
nhập với sông Hồng ở Phú Thọ. Ở Trung Quốc sông có tên là Lý Tiên Giang do hai
nhánh sông Bả Biên Giang và A Mặc Giang hợp thành. Điểm đầu của sông bắt đầu ở
biên giới Việt –Trung tại huyện Mường Tè-Lai Châu. Sông dài 910km, diện tích 52.900km2 , ở đoạn Việt Nam sông dài 527km có lưu
lượng lớn là nguồn tài nguyên thủy điện lớn cho ngành công nghiệp điện Việt Nam.
Lưu vực sông có tiềm năng tài nguyên to lớn với nhiều loại khoáng sản quý hiếm,
các hệ sinh thái đặc trưng bao gồm các nguồn sinh vật .

Advertisements