viết tiếp bài nhớ bạn

Ông trời sao lỡ để mưa rơi.

Con Sáo sang sông ướt mất rồi.

Bến cũ còn đây, thuyền neo đậu.

Sông buồn, sóng lặng chảy về đâu?

 

Ai ơi! một thoáng nhớ về ai?

Cũng để lòng ai nhớ thương hoài

Kỷ niệm ngày nao còn vang mãi

Khi nhớ về xưa thủa một thời.

K10.

Advertisements