Vợ là gì???

                   …Vợ là tủ đựng áo quần
                 Mỗt này mốt nọ từ chân đến đầu
                         Vợ là một chiếc "UÂY TÀU"
                 Để thì đẹp, cưỡi thì đau cả người…
                         Đến kỳ nộp thuế mà lo
                  Không miễn giảm chẳng xin cho kỳ kèo
                         Vợ là hồ nước trong veo
                  Ta như sỏi ném ao bèo bõ chi
                         Vợ là bà buôn dưa lê
                  Khen chồng thì ít, chỉ chê là nhiều
                           Vợ là một chiếc công nông
                  Ta như tài xế nhưng không có bằng
                           Vợ là một cỗ xe tăng
                 Ta như pháo tép hung hăng bắn bừa
                          Vợ luôn cảnh giác phòng ngừa
                 Gái quê, hoa hậu chẳng chừa một ai
                          Véo von vợ nói như đài
                 Suốt ngày ra rả điếc tai xóm giềng

                           Làng quê cho tới kinh kỳ
                     Vợ là số Một ta thì số… Không (!)
                          Thương thay cái kiếp làm Chồng
                     Oai thì oai thật nhưng… không vị gì…

TTst

Advertisements