Hình ảnh đa diện về Cầu Hang Tôm

 

Ảnh không lời nhưng “nói” rất nhiều

Một chút suy tư, một thoáng hoài niệm

Bao nhiêu cây cầu ta đã qua

Những chiếc cầu nào cho ta cảm xúc?

Cây cầu nào đi vào tiềm thức

Bắc qua hai nửa cuộc đời ta?

TT

Lai Chau at 01/05/2011 09:31 am comment

Thêm một góc nhìn nữa về cây cầu hoài niệm của chúng mình đây các LCDM ơi! Muile

Advertisements