Đây Đồi Cao-Bản Xá-Nghé Toong

Không biết các bạn gái Đồi Cao-Bản Xá có nhận ra đường về nhà mình nữa không?

LCh

Lai Châu
Lai Chau at 12/23/2010 07:37 am comment 

Phía góc phải ảnh là Đồi cao nhà chúng tớ đấy. Ngày xưa khi không có ảnh, bao nhiêu năm tháng xa mảnh đất ấy, những con người nơi ấy, có những lúc Muile chỉ cần nhắm mắt lại là những hình ảnh đó hiện lên thật rõ như vừa mới hôm qua.Những con dốc, những ngôi nhà, những bóng dáng chúng mình tuổi ấu thơ…sẽ vẹn nguyên trong ký ức của muile và mỗi LCDM chúng mình phải vậy không? Nhớ các bạn thậ nhiều!

Advertisements