Chúc mừng 8-3-2011

Chúc Mừng các bạn nữ LCĐM, các bà vợ bà mẹ nhân dịp!

8-3-2011

Hôm nay mùng tám tháng ba

Các bạn của tớ thật là xinh tươi!

Vẫn mãi trẻ trung vẫn mãi cười

Vẫn mãi là bạn những người đồng môn!